Ontwikkelingsstimulatie

Wat is ontwikkelingsstimulatie ?

De motorische ontwikkeling van een kind komt tot stand dankzij een complexe interactie tussen de motorische vaardigheden van het kind en de invloeden uit de omgeving.

Bij baby's zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen, vb passief gedrag, lage spiertonus, overstrekking, asymmetrie, algemene onrust, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen...

Tijdens de therapie worden houdingen en bewegingen uitgelokt, waarbij de transfer van de ene houding naar de andere belangrijk is, en wordt er advies gegeven aan de ouders op vlak van houding, hantering, spel enz...

Indicaties voor ontwikkelingsstimulatie

  • asymmetrie en voorkeurshouding (ev afplatting van hoofdje)
  • motorische achterstand (niet komen tot omrollen, zitten, kruipen, staan, stappen...)
  • huilbaby's
  • baby's met orthopedische problemen
  • premature baby's
  • gebrek aan bewegingsdrang
  • ...