Bobath

Indicaties voor BOBATH-therapie

Bobath-therapie richt zich voornamelijk tot kinderenen met CP (cerebral palsy of cerebrale parese), maar ook tot kinderen met andere neuro-motorische aandoeningen.
Deze kinderen hebben problemen bij de controle van houding en beweging. De problemen situeren zich op het vlak van tonus, coördinatie van beweging en reciproke innervatie. De oorzaak zit niet in de spieren en gewrichten, maar in het centraal zenuwstelsel.

De bewegingskwaliteit van deze kinderen wordt o.m. omschreven als spasticiteit, ataxie, athethose, hypertonie, hypotonie, dystonie...
Een vroege en adequate behandeling is zeer belangrijk omdat de problemen geleidelijk aan duidelijker worden tijdens de groei en ontwikkeling van het kind.

Wat is Bobath-therapie ?

Tijdens de therapie wordt er gestreefd naar een "meer normale" spierspanning, waardoor het kind meer harmonieuze en aangepaste bewegingen kan ervaren tijdens oprichting, evenwicht en steunname.
Als er een betere controle is over houding en beweging kan het kind de omgeving beter verkennen en functioneel worden. Verder worden "meer normale" bewegingspatronen uitgelokt via facilitaties.

Deze totaal-aanpak zorgt ook voor een beperking van contracturen en orthopedische problemen.

Tijdens de therapie wordt advies gegeven over positionering en hantering en eventuele hulpmiddelen bij zitten, staan, voortbewegen en ADL-activiteiten.

www.bobath.be