Psychomotoriek

Wat is psychomotoriek ?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen ontwikkelen ze hun hersenen, zintuigen en motoriek. Elk kind doet dit op zijn eigen manier en tempo. Meestal gaat dat vanzelf. Bij sommige kinderen is er echter sprake van vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Er kan ook een tekort zijn aan motorische ervaringen. Soms is de oorzaak niet aanwijsbaar.

Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Psychomotorische therapie kan hen daarbij helpen. Een kind met motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig, het moet harder zijn best doen en veel meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Wat is psychomotorische therapie ? 

Door gericht en spelend te bewegen tijdens therapie wordt de ontwikkeling gestimuleerd. De voornaamste doelstellingen hierbij zijn :

 • Achterstanden oplossen op het vlak van lichaamsbesef, -plan, -perceptie, -oriëntatie, structurering van tijd en ruimte, ...
 • Optimale leervoorwaarden scheppen voor schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Voorbeelden hiervan zijn taakgerichtheid, aandacht, motivatie...
 • Ondersteuning bieden bij gedrags- en emotionele problemen die secundair zijn aan de psychomotorische problemen

Indicaties voor psychomotorische therapie

 • aandachts- en concentratiestoornissen (ADD, ADHD)
 • Dyspraxie of DCD (developmental coördination disorder)
 • Autismespectrumstoornis (ASS)
 • Dyscalculie of rekenproblemen
 • faalangst
 • hoogbegaafdheid
 • lateralisatieproblemen
 • non-verbale leerproblemen
 • ruimtelijk visuele problemen
 • schrijfmotorische problemen (verkeerde pengreep, zwakke schrijfhouding, krampachtig schrijven, laag schrijftempo...)
 • ...