Bekkenbodemkinesitherapie

Wat is bekkenbodemkinesitherapie bij kinderen ?        


Zindelijk worden is een ingewikkeld proces. Voor kinderen is het van groot belang om controle te hebben over hun blaas en darmen. Er zijn veel kinderen die wel zindelijk zijn, maar toch regelmatig urine- of stoelgangverlies hebben.

Dit kan aanleiding geven tot gevoelens van schaamte of pestgedrag van anderen. Vaak ontstaan hierdoor verkeerde plas- en drinkgewoontes die het probleem alleen maar erger maken. Meestal is er immers geen structurele oorzaak of anomalie.

Kinesitherapie kan deze vicieuze cirkel doorbreken, dit gebeurt via :

 • uitleg, zodat het kind snapt wat er aan de hand is en wat hij/zij er kan aan doen
 • aanleren goede toilethouding en –hygiëne
 • bewustwording dmv een drink-plas-dagboek of kalender
 • aanleren van een adequaat gevoel in de bekkenbodemspieren : wat is aanspannen ? wat is loslaten ? Hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van biofeedbackapparatuur.

Wat zijn de indicaties voor bekkenbodemkinesitherapie ?

 • ongewild urineverlies overdag
 • bedplassen
 • overactieve blaas
 • onderactieve blaas
 • dysfunctioneel plassen
 • problemen met de stoelgang (verlies, niet op het potje willen gaan, vuile veegjes…)
 • constipatie