Kinesitherapie bij kinderen

Intake

Voor het opstarten van de therapie wordt eerst een onderzoeksmoment ingepland. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit variëren van 1 tot 2 uur onderzoekstijd. Tijdens het onderzoek wordt eerst een vraaggesprek gevoerd  om te achterhalen wat de hulpvraag is van het kind, de ouders en eventueel de school. Daarna worden verschillende tests bij het kind afgenomen en worden de motorische en aanverwante mogelijkheden en vaardigheden in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn van het kind en waar de problemen liggen.

Na het onderzoek wordt een verslag opgesteld en wordt besproken met de ouders wat de behandelmogelijkheden zijn. 

Therapie

De therapie wordt individueel bepaald. Er wordt gekozen voor een behandelstrategie die het meest aanleunt bij de noden van het kind. Hierbij wordt steeds gewaakt over de balans tussen de natuurlijke mogelijkheden van het kind en de eisen die aan het kind gesteld worden. Via motiverende, haalbare uitdagingen wordt het kind gestimuleerd om zijn grenzen te verleggen.

Er volgt steeds een tussentijdse evaluatie met ouders en verwijzer en eventuele andere disciplines.