Neurologische revalidatie

Het neurologisch systeem of zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Het regelt alles wat er in het lichaam gebeurt.
Indien hier een letsel optreedt, heeft dit vaak belangrijke gevolgen voor het motorisch functioneren.

Indicaties voor neurologische revalidatie

  • CVA ( cerebro-vasculair accident)
  • Ziekte van Parkinson
  • MS, ALS
  • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
  • inklemming van perifere zenuwen
  • ...